Make your own free website on Tripod.com

מילים אלבומים תמונות לתגובות ביוגרפיה

 

פרח משוגע

 

 

היא הייתה הקיסרית הלבנה

של הצלילים הנבראים מן הקרעים בנשמה

היא הייתה הקיסרית של האובדים והתוהים

הנודדים במרחבים של אלוהים.

 

היא הייתה הקיסרית היחפה

ושפחתם של הכאב והבדידות החשופה

היא הייתה הנערה המקבצת נחמה

במיתרים הניחרים שבגרונה

 

היא כמו מי שנלחם על חייו

היא שרה כמו מי שמסיר את פצעיו

היא שרה כמו מי שזקוק למגע

אני רוצה לקרוא לה- פרח משוגע

 

היא הייתה הקיסרית האומללה

ולפעמים היא צעקה כמו ציפור מקוללה

היא הייתה הקיסרית של המוכים והכמהים

הנבלעים במרחבים של אלוהים.

 

היא הייתה אולי רק פרח משוגע

אבל פרחים משוגעים הופכים משל או אגדה

היא חייתה מהר מדי עד שמותה חמד אותה

המוות שתמיד ביקש לנסותה

 

היא שרה כמו מי שנטש את ביתו

היא שרה כמו מי שמפיל תחינתו

היא שרה כמו מי שזקוק למגע

אני רוצה לקרוא לה- פרח משוגע.

 

 

 

פרח משוגע

 

מילים: רחל שפירא

לחן: מוני אמריליו

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         מילים אלבומים תמונות לתגובות ביוגרפיה

בקרו באתר :אריק איינשטיין......  מכאן פותחים דלת לאקים

פורום -לאתרים אריק איינשטיין ,חוה אלברשטיין

  כתבו את מה שאתם חושבים כדי שכולם יידעו

את האתר בונה רוני שרם

ייעוץ והדרכה אישית למחשב

בניית אתרים ,אלבומי תמונות ועוד...

בקרו באתר שלי לפרטים

האתר שלי