Make your own free website on Tripod.com

מילים אלבומים תמונות לתגובות ביוגרפיה

 

 

כינור ישן

 דם הלב דם השלכת

אברי כבדים מלכת

אל תרפו כינור וקשת

גם הנפש מתרוששת

באביב דרכים יגלידו

רק הזמר עד יחיד הוא

אל נא תרפו כינור וקשת

אתכם הותירו לי לרשת

אנגנה בכינור ישן...

 

וכהשעה תגיע

להיאסף אל הרקיע

מרופט כמו שהנני

אל שמיך תיקחני

ואני אשכב בל פחד

על ענן קל כמטפחת

משם אני אשקיף בנחת

על הארץ המובטחת.

 

אנגנה בכינור ישן

את הזמן את השיר משם

הוא תמיד חוזר

בן בית וממזר

אדום אדום אדום

ליבו מיין ודם

לא גיבור ולא בין חיל

אתגנב בסתר ליל

עם סיפור קרוש על לחי

וניגון תשוש מבכי

אמי כרעה אותי ללדת

בשדות הארץ החורגת

על פרשת דרכים היא נחה

ואני פני מזרחה

 

אנגנה בכינור ישן

את הזמן את השיר משם

הוא תמיד חוזר

בן בית וממזר

אדום אדום אדום

ליבו מיין ודם

 

 

מילים רחל שפירא

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         מילים אלבומים תמונות לתגובות ביוגרפיה

בקרו באתר :אריק איינשטיין......  מכאן פותחים דלת לאקים

פורום -לאתרים אריק איינשטיין ,חוה אלברשטיין

  כתבו את מה שאתם חושבים כדי שכולם יידעו

את האתר בונה רוני שרם

ייעוץ והדרכה אישית למחשב

בניית אתרים ,אלבומי תמונות ועוד...

בקרו באתר שלי לפרטים

האתר שלי