Make your own free website on Tripod.com

מילים אלבומים תמונות לתגובות ביוגרפיה

 

שבע(מזמן מזמןאחור אחור)

 

 

 

מילים: נורית זרחי

לחן: דני עמיהוד

 

מזמן-מזמן, אחור-אחור

הייתי פעם גדי שחור

לא היה חביב ממני

בעדרי רחל אימנו

 

והיא קשרה אותי בחוט

לכל מקום איתי הלכה

רק רקיקים עם צימוקים

הגישה לי לארוחה

 

והיא ליטפה אותי

היא נשקה לי בפנים

אחרת איך היו עוברות

עליה

שבע השנים.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         מילים אלבומים תמונות לתגובות ביוגרפיה

בקרו באתר :אריק איינשטיין......  מכאן פותחים דלת לאקים

פורום -לאתרים אריק איינשטיין ,חוה אלברשטיין

  כתבו את מה שאתם חושבים כדי שכולם יידעו

את האתר בונה רוני שרם

ייעוץ והדרכה אישית למחשב

בניית אתרים ,אלבומי תמונות ועוד...

בקרו באתר שלי לפרטים

האתר שלי