Make your own free website on Tripod.com

מילים אלבומים תמונות לתגובות ביוגרפיה

 

 

פרח הלילך

 היום אולי נדחה את בוא הלילה

ולא נשאף לאור כוכב

הן לי ולך יש כל אשר נשאלה

מבלי מילים נדע זאת, כי נאהב

 

היום אולי נדחה את קץ דרכינו

ולא נזכור כי סוף לכל

את המשעול, שבו דורכות רגלינו

משני קצותיו הגשם לא יבול

 

שותקים נאהב כי לי ולך

די בלי מילים שהן לאלה

אשר אינם יודעים לומר אחרת

כמה יפה פורח הלילך.

 

היום אולי נדחה בוא העצבת

אם יד ביד באור נלך

כי רוח כפור וחשכה נושבת

רק במקום בו לא שמעו את שמך

 

שותקים נאהב כי לי ולך

די בלי מילים שהן לאלה

אשר אינם יודעים לומר אחרת

כמה יפה פורח הלילך.

 

היום אולי נדחה בוא השלכת

ולא יוכל לבוא הסתיו

דרכים רבות הן לאביב ממלכת

אם רק אותך אור חיוכך יאהב

 

שותקים נאהב כי לי ולך

די בלי מילים שהן לאלה

אשר אינם יודעים לומר אחרת

כמה יפה פורח הלילך.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


מילים: אורי אסף

לחן: נורית הירש

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         מילים אלבומים תמונות לתגובות ביוגרפיה

בקרו באתר :אריק איינשטיין......  מכאן פותחים דלת לאקים

פורום -לאתרים אריק איינשטיין ,חוה אלברשטיין

  כתבו את מה שאתם חושבים כדי שכולם יידעו

את האתר בונה רוני שרם

ייעוץ והדרכה אישית למחשב

בניית אתרים ,אלבומי תמונות ועוד...

בקרו באתר שלי לפרטים

האתר שלי