Make your own free website on Tripod.com

מילים אלבומים תמונות לתגובות ביוגרפיה

 

 

מרדף

 

ארץ טובה שהדבש בעורקיה

אך דם בנחליה כמים נוזל

ארץ אשר הרריה נחושת

אבל עצביה ברזל

ארץ אשר מרדפים קורותיה

אלפים דפים ועוד דף

עד שנשרף

עוד מעט כל חמצן ריאותיה

בגלל מרוצת המרדף

 

ארץ אשר ירדפוה אויביה

והיא את אויביה תרדוף במרדף

היא את אויביה תשיג אך אויביה

הם לא ילכדוה בכף

זה הרואה את חייה מנגד

תלויים כעלה הנידף

היא יראה

אבל כמו לא הייתה כלל מודאגת

תמתין עד לסוף המרדף

 

תום המרדף מסתתר בנקיק

ומצפן את פניו

במחבוא במחבוא

אך לסופי הוא יבוא כמו שמש

אשר ממזרח היא תבוא

 

אז לא יותר אמהות תקוננה

ולא על בניהם האבות

כן הוא יבוא

ורגלינו עד אז לא תלאינה

לרדוף בעקבי התקוות .

 

 

 

 

 

 

 

מרדף

 

מילים:ירון לונדון

לחן: נחום היימן

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         מילים אלבומים תמונות לתגובות ביוגרפיה

בקרו באתר :אריק איינשטיין......  מכאן פותחים דלת לאקים

פורום -לאתרים אריק איינשטיין ,חוה אלברשטיין

  כתבו את מה שאתם חושבים כדי שכולם יידעו

את האתר בונה רוני שרם

ייעוץ והדרכה אישית למחשב

בניית אתרים ,אלבומי תמונות ועוד...

בקרו באתר שלי לפרטים

האתר שלי