Make your own free website on Tripod.com

מילים אלבומים תמונות לתגובות ביוגרפיה

 

 

שיר ארץ

 

 

 

 

 

שיר ארץ

 

מילים: נתן יונתן

לחן: סשה ארגוב

 

 

 

ארץ שיושביה היא אוכלת

וזבת חלב ודבש ותכלת

לפעמים גם היא עצמה גוזלת

את כבשת הרש

 

ארץ שמתקו לה רגביה

ומלוחים בבכי כל חופיה

שנתנו לה אוהביה

כל אשר יכלו לתת

 

שב החצב לבן לפרוח

שם בדרך יחידי

והיסמין ישיב ניחוח

שדות הזמן שלה האבודים

 

כל אביב שבים לה סביוניה

לכסות את קמטי פניה

רוח קיץ עצב אבניה

ילטף באור

 

שב הסתיו עם כובד ענניה

לעף אפר את כל גניה

והחורף את שמורות עיניה

הבוכות יסגר

 

שב החצב לבן לפרוח

שם בדרך יחידי

גם היסמין ישיב ניחוח

שדות הזמן שלה האבודים

 

ארץ שמתקו לה רגביה

ומלוחים כבכי כל חופיה

שנתנו לה אוהביה

כל אשר יכלו לתת

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         מילים אלבומים תמונות לתגובות ביוגרפיה

בקרו באתר :אריק איינשטיין......  מכאן פותחים דלת לאקים

פורום -לאתרים אריק איינשטיין ,חוה אלברשטיין

  כתבו את מה שאתם חושבים כדי שכולם יידעו

את האתר בונה רוני שרם

ייעוץ והדרכה אישית למחשב

בניית אתרים ,אלבומי תמונות ועוד...

בקרו באתר שלי לפרטים

האתר שלי