Make your own free website on Tripod.com

מילים אלבומים תמונות לתגובות ביוגרפיה

 

 

קחי אותי איתך

 

 

בכל פרידה יש מוות

לוחשת לעצמה האם

בכל פרידה ישנה לידה

צועק הילד החולם

ילד לא מביט אחור

 

קח אותי איתך

אומרת אמא אל הילד

קח אותי איתך

היא עייפה ומבוהלת

 

קח אותי איתך

סוף העולם על סף הדלת

רק עכשיו הגעת

כבר אתה הולך

 

בכל פרידה יש מוות

לוחשת לעצמה האם

בכל פרידה ישנה לידה

צועק הילד החולם

ילד לא מביט אחור

 

 

 

מילים ולחן: חוה אלברשטיין

 

 קחי אותי איתך

צועק הילד לרכבת

קחי אותי איתך

את מגיעה וכבר עוזבת

קחי אותי איתך

צועק הילד לרכבת

קחי אותי איתך

כאן אני נחנק

 

קחי אותי איתך

צועק הילד מן החושך

אל האניה

המפליגה לקראת האושר

קחי אותי איתך

כדור השמש מחכה לי

קחי אותי איתך

כאן אני נחנק

 

בכל פרידה יש מוות

לוחשת לעצמה האם

בכל פרידה ישנה לידה

צועק הילד החולם

ילד לא מביט אחור

 

קדימה הוא צועק

קדימה

פוחד שיהפוך לנציב של מלח

כמו אבא ואמא

 

קחו אותי איתכן

לי אין נוצות ואין כנפיים

ילד מתחנן

לציפורים שבשמיים

קחו אותי איתכן

אני כבד אני כמו אבן

קחו אותי איתכן

כאן אני נחנק

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         מילים אלבומים תמונות לתגובות ביוגרפיה

בקרו באתר :אריק איינשטיין......  מכאן פותחים דלת לאקים

פורום -לאתרים אריק איינשטיין ,חוה אלברשטיין

  כתבו את מה שאתם חושבים כדי שכולם יידעו

את האתר בונה רוני שרם

ייעוץ והדרכה אישית למחשב

בניית אתרים ,אלבומי תמונות ועוד...

בקרו באתר שלי לפרטים

האתר שלי